Facebook YouTube
PFS »  Mládež »  Neberte nám naši hru

Projekt Neberte nám naši hru

 

Hlavním záměrem projektu "Neberte nám naši hru" je upozornit na negativní aspekty chování dospělých při sportovních aktivitách dětí a mládeže.

Hlavním partnerem projektu je Magistrát hl. m. Prahy, který jeho realizaci finančně podporuje.

Primárně je projekt orientován na rodiče, kteří se při výchově dětí a sledování jejich sportovních aktivit často dopouštění řady chyb majících negativní vliv na rozvoj jejich potomků jak po sportovní, tak i psychické a morální stránce. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou však i všichni trenéři, funkcionáři, hráči a širší veřejnost.

Mezi negativní aspekty chování dospělých patří zejména:

 • Rodiče (avšak i někteří trenéři a funkcionáři) kladou přílišný důraz na výsledky hráčů (týmu) i v nižších věkových kategoriích
 • Rodiče chtějí, aby jejich děti dosáhly úspěchů okamžitě, čímž vyvíjejí neadekvátní tlak na hráče i trenéry
 • Rodiče si prostřednictvím svých dětí chtějí často realizovat vlastní nenaplněné aspirace
 • Není brán zřetel na nepřipravenost dětského organismu na jednostrannou zátěž spojenou s pouhým „drilem“ fotbalových dovedností
 • Děti nejsou vychovávány k pokoře a v duchu myšlenek fair-play

Nejčastěji můžeme tyto negativní vlivy pozorovat přímo při utkáních, kdy se někteří rodiče místo pozitivního fandění a podpoře svých ratolestí prezentují vulgárními projevy k rozhodčím, i k hráčům, fanouškům a trenérům soupeře. Pokud navíc jejich dítě zrovna není ve vítězném týmu nebo nehraje celé utkání, je to pro ně důvod k výměně trenéra či k vyřízení přestupu jejich potomka do jiného klubu.

Negativní důsledky výše zmíněných vlivů jsou pak především:

 • Na děti tohoto věku je kladen nepřiměřeně vysoký psychický a často i fyzický tlak
 • Postupně se vytrácí úcta ke spoluhráčům i protihráčům, což se následně přenáší i do vyšších věkových kategorií

Co je naším cílem (co chceme sdělit):

 • Změnit přístup a chování rodičů při sledování sportovních aktivit a výchově jejich dětí
 • Propagovat myšlenky a přístupy fair-play a úcty ke spoluhráčům i soupeři u dětí a mládeže
 • Zvyšováním povědomí o problematice tréninku mládeže zabránit jednostrannému přetěžování dětského organizmu při sportovních aktivitách, které může vézt k jeho nevratnému poškození
 • Mládežnický fotbal není totéž co fotbal dospělých, u dětí nejsou důležité výsledky, ale především radost a prožitek ze hry
 • Důležité je rovnoměrné zapojení všech hráčů bez ohledu na výkonnost, týmové pojetí a uvolněná (přátelská) atmosféra
 • Pro rozvoj hráčů je dále důležitá herní praxe a flexibilita (rotace pozic), nikoliv taktika
 • Fotbal a sport obecně má integrovat a socializovat, nikoliv rozdělovat
 • Fotbal má děti vychovávat k aktivnímu životnímu stylu a působit jako prevence proti užívání drog
 • Role rodičů je spatřována ve zdravé podpoře jejich dětí, „zdravém“ fandění a výpomoci v případě potřeby během tréninků

Projekt "Neberte nám naši hru" se nechal inspirovat obdobným projektem, který je již několik let úspěšně realizován ve Švýcarsku.

Více informací i projektu naleznete na samostatném webovém portále www.nebertenamnasihru.cz.

Partner projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CK Alexandria

Stáhnout soubor (474,9 kB)

 

Neberte nám naši hru - výstupy projektu

Stáhnout soubor (4,3 MB)

 

Soutěže

Soutěže