Facebook YouTube
PFS »  Hraj zdravý

HRAJ ZDRAVÝ, to jsou zdravotní prohlídky pražské fotbalové mládeže!

Jednou z nejdůležitějších věcí života sportovce je jeho zdraví. O to by se měl každý již od útlého věku starat a klást na to nejvyšší priority. Pražský fotbalový svaz proto přišel s projektem Hraj zdravý, který se již 4. rokem zaměřuje na zdravotní prohlídky dětí a mládeže v pražských fotbalových klubech. Tento projekt mohl vzniknout jen díky štědré podpoře MHMP, který na tyto účely od roku 2014 již vyčlenil přes 15 mil.korun a podporovat mládež se chystá i v dalších letech.

V roce 2016 se Pražský fotbalový svaz rozhodl povinně zavést plošné vyšetření srdce pro dorostenecké kategorie hrající pražské soutěže. Cílem je předcházení náhlé smrti sportovce. Na tuto povinnost zároveň vyčlenil prostředky ze svého Nadačního fondu Fotbal pro život a přispívá klubům na krytí těchto nákladů. Informace o dotačním programu Fotbal pro život - Srdce pro fotbal v sekci Fond.

Každé vyšetření začíná rozborem Dotazníku KV prevence, který má dorostenec vyplněný z domova. Vzor ke stažení zde Dotaznik_KV prevence_fotbal Praha.doc

Další inforamce naleznete zde: http://www.fotbalpraha.cz/uredni-info/uredni-zpravy/upresneni-rs-16-17-clanek-7-bod-11-ve-veci-povinnych-zdravotnich-prohlidek-dorostu-od-jara-2017/

Přehled zdravotních prohlídek pražské fotbalové mládeže:

  Základní vyšetření Doplňkové vyšetření
  Obvodní lékař Tělovýchovný lékař Prohlídka srdce (dotazník, ECHO, EKG) Fyzioterapeut
U16 - U19   Ano Povinné pro dorost
od jara 2017
NE
U14 - U15   Ano   NE
U6 - U13 Ano    

NE

 

Jaké jsou cíle zdravotních prohlídek?

  • Zdravotní prevence dětí a mládeže
  • včasná identifikace možných komplikací a podchycení zdravotní vady
  • a posléze snadnější léčení.

RODIČE NEPODCEŇUJTE ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY VAŠICH DĚTÍ – JE TO ZDARMA. VÍCE INFORMACÍ VE VAŠEM KLUBU.

 

Jsou zdravotní prohlídky organizačně náročné? Zde jsou příklady z minulého roku:

  • Vedení klubu zajistilo termín a čas a hráči ho s trenérem v uvedený čas navštívili.
  • Vedení klubu oslovilo vybraného sportovního doktora a rodiče s dětmi ho po domluvné schůzce průběžně navštívili.
  • Vedení klubu pozvalo sportovního doktora do svého klubu, kde mu vyčlenilo prostor, kde během víkendu vyšetřil celý klub.

CHCETE NECHAT VYŠETŘIT SVÉ DÍTĚ SPORTOVNÍM LÉKAŘEM? ŽÁDEJTE INFORMACE VE VAŠEM KLUBU.

 

Soutěže

Soutěže