Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  Kluby »  T.J. Junior Praha

T.J. Junior Praha

IČO: 40763421
sídlo klubu: Brigádníků 35
Praha 10
10000
telefony:
faxy:
e-mail: 58Ey9-5nTsnraYUS%.MxR_29g
c5CB_claY7c-93pfWfkmb
web:
sekretář klubu: Zahálka Jaroslav
606 766 023
kontakt na sekretáře: Hlavní  2744
Praha 4
14100
Další informace Hrané soutěže
» Rozpis zápasů
» Muži
» A3B – I.B třída – skupina B

» Starší dorost
» C1A – Pražský Přebor

» Mladší dorost
» D2A – I. třída

» Starší žáci
» E3A – II. třída – skupina A
» E3B – 55 SŽ-2/B

» Mladší žáci
» F2A – I. třída – skupina A
» F3C – 66 MŽ-2/C – skupina C

» Starší přípravka
» G3C – 81 SPŘ (1HP)
» G3F – 84 SPŘ (1HP)

» Mladší přípravka
» H3D – 92 MPŘ (2HP)

Informace o klubu Stručná historie TJ Junior Praha

Tělovýchovná jednota byla založena v roce 1953 jako Slavia PDJF. Součástí TJ se brzy stal fotbalový oddíl, který díky popularitě sportu se brzy stal nejmasovějším oddílem. V následujících letech jednota změnila několikrát název (ÚDPMJF, ÚDDM), až v roce 1994 byl přijat současný platný název TJ Junior Praha, který ve svém názvu prezentuje i hlavní orientaci, tj. zaměření na děti a mládež. V současné době TJ Junior Praha má v soutěžích přihlášeno 15 mužstev, z toho 13 jich je v kategoriích dětských a dorosteneckých. Tento obrovský počet mužstev znamená, že v kategorii dětí a mládeže patří Junior Praha k absolutně největším amatérským fotbalovým oddílům v Praze a právě ročníkové řazení jednotlivých kategorií přináší dlouhodobě kladné výsledky.

Mezi největší úspěchy Junioru Praha je nutno jednoznačně řadit postup žákovských mužstev České ligy starších a mladších žáků. Tento postup byl vybojován mužstvem trenéra Jiřího Dufka a od této doby, již šest let nepřetržitě, je Junior Praha účastníkem této významné celorepublikové soutěže žáků. V roce 2002 se opakovaně podařilo vrátit i dorostenecké soutěže Junioru Praha na republikovou úroveň a druhým rokem tedy mužstva staršího a mladšího dorostu reprezentují v České divizi dorostu.

Poslední podstatnou změnou v TJ Junior a jeho fotbalovém oddílu byla fúze s dalším pražským fotbalovým oddílem, TJ Solidarita. Tato fúze přinesla pro Junior soutěž I.A třídu mužů, takže i budoucnost dorostenců je v TJ Junior Praha zajištěna. Jsme přesvědčeni, že právě solidní úroveň mládežnických kategorií v průběhu následujících několika let umožní stabilizaci kádru I.A třídy mužů tak, abychom si i na úrovni hlavního mužstva mužů mohli stanovovat smělejší cíle pro budoucnost.

Oddíl je součástí TJ a pracuje naprosto v amatérských podmínkách, bez výrazných sponzorů. Na finančním chodu oddílu se kromě příspěvků (rozhodující část díky obrovské masovosti fotbalu v TJ Junior) se podílejí pouze drobní jednorázoví sponzoři. Bohužel v Praze je sponzorství velmi složitou záležitostí a stále se nedaří pro fotbal, kde náš oddíl reprezentuje po několik let na republikové úrovni v mládežnických kategoriích, odpovídající finanční pomoc získat. Pro oddíl je problémem, že z let minulých nemá vlastní pozemky, a tak stávající tři hřiště (2x písek, 1x tráva) má pronajata od jiných vlastníků (zejména škol). Toto brzdí i možnost dalších investic a celkově komplikuje oddílovou činnost a neúměrně navyšuje náklady na provoz kopané.

Díky dlouhé historii oddílu se o jeho současnou podobu zasloužilo v minulostí velké množství obětavých dobrovolných funkcionářů. Není správné jmenovat jen některé z nich, ale přece jen jména pánů Zahálky, Lišky, Melichara, Koždoně či Zímy jsou pro oddíl kopané rozhodující. Řada z nich zůstává stále v oddíle v pozicích trenérů či funkcionářů, někteří se podílejí i na práci stávajícího výboru, jemuž předsedá p. Rudolf Dufek jako poslední předseda fotbalového oddílu. Výraznou podporu ze strany TJ prezentuje i trvalá pomoc ing. Zdeňka Hladíka, předsedy TJ, který je aktivně zapojen i do činnosti výboru oddílu kopané.
Soutěže

Soutěže