Facebook YouTube
PFS »  Úřední info »  Členství FAČR

Přihlášky k registraci všech členů FAČR a úhrada členských příspěvků

 

Na 13. Řádné Valné hromadě FAČR (dříve ČMFS) byly přijaty nové stanovy platné s účinností od data přijetí, tedy od 26. června 2011. Jejich součástí je i nové vymezení členství v FAČR, na které dále navazuje metodický postup pro "registraci" člena vyplývající ze Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR, kterou VV FAČR schválil dne 10.11.2011 s účinností k 1.12.2011.

Z výše uvedeného vyplývá pro všechny kluby povinnost odeslání přihlášek k registraci v FAČR za všechny své členy nejpozději do 29.2.2012 a zároveň platby členského příspěvku ve výši 50 Kč za každého člena.

Z rozhodnutí VV FAČR je nově možno realizovat platby a odevzávat přihlášky k registraci i v sekretariátu PFS.   

Typy členství:

 • Člen klubu typu občanské sdružení
 • Člen subjektu typu obchodní společnost
 • Jako samostatný jednotlivec

Společná ustanovení

Základním předpokladem členství jednotlivce ve FAČR je vyplnění příslušné přihlášky.

 1. Jakmile je přihláška přijata, je vložena do systému hromadného zpracování dat do interního informačního systému Fotbalové asociace České republiky.
 2. Neúplně vyplněná přihláška je neplatná. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášek.
 3. Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány do místa centrální registrace do 29. 2. 2012. Součástí platné přihlášky je i platba členského příspěvku ve výši 50,- Kč.
 4. Pouze platná přihláška a úhrada členského příspěvku zakládá nárok na vznik členství.
 5. Od 1.3. 2011 budou v tomto systému automaticky generována identifikační čísla, která budou unikátní pro každého registrovaného.
 6. Identifikační čísla zájemců budou od 1.3. 2012 postupně zveřejňována na této webové stránce. Tato informace jim bude zaslána i na jejich emailovou adresu, pokud ji uvedli v přihlášce.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2a stanov FAČR – prostřednictvím členského klubu, který je občanským sdružením

 1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů stvrdí svým podpisem statutární zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.
 2. Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 hromadně nebo je osobně doručí na místo centrální registrace. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč za člena. Tento postup se týká i hráčů, kteří jsou na hostování v jiném než mateřském klubu
 3. Příklad: Členský klub – IČ FAČR: xxxxxx má ve své členské základně 60 hráčů, 10 trenérů, 10 funkcionářů a 20 fanoušků, kteří se na základě takto vyplněné přihlášky stávají členy FAČR. Takto vyplněné přihlášky vloží klub do obálky označené nápisem ČLENSTVÍ. Současně bude za těchto 100 nových členů na účet 369 000 369/0800 s variabilním symbolem, kterým je registrační číslo klubu, zaslána částka 5000 Kč. Klub od osob, které se stávají členy FAČR, vybere jednotlivě členský příspěvek ve výši 50 Kč
 4. Členství vzniklé v souladu s ustanovením č. 3/2a stanov FAČR vzniká pouze prostřednictvím jednoho členského klubu. To prakticky znamená, že fyzická osoba může být členem více členských klubů, ale členství ve FAČR ji může vzniknout pouze prostřednictvím jednoho z nich

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR u osob působících v členských klubech – obchodních společnostech

Zde se bude jednat především o hráče, trenéry, členy statutárních orgánů a jednotlivce vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR. Postup s vyplněním přihlášek, zasíláním a úhradou bude obdobný jako u členství prostřednictvím členského klubu.

Člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR – vznik členství u dalších jednotlivců, zejména trenérů, rozhodčích, delegátů, svazových funkcionářů, agentů hráčů apod. bez vazby na konkrétní klub

Tato kategorie je určena i pro širokou veřejnost – například pro fanoušky, rodinné příslušníky hráčů atd.

 1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů stvrdí svým podpisem. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.
 2. Takto vyplněné přihlášky zasílají jednotlivci doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč.
 3. Příklad: Budoucí člen takto vyplněnou přihlášku zašle na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800 s variabilním symbolem v podobě svého rodného čísla bez lomítka. V případě, že zájemce o členství je cizí státní příslušník, vyplní do variabilního symbolu namísto rodného čísla číslo pasu.

 

Více informací o problematice členství v FAČR naleznete na adrese http://clenstvi.fotbal.cz/

 

Přihláška - jednotlivec

Stáhnout soubor (684,6 kB)

 

Přihláška - obchodní společnost

Stáhnout soubor (688,8 kB)

 

Přihláška - sdružení

Stáhnout soubor (688,2 kB)

 

Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR

Stáhnout soubor (201,6 kB)

 

Stanovy FAČR - výňatek článků týkajících se členství

Stáhnout soubor (69,0 kB)

 

Vzorově vyplněná přihláška

Stáhnout soubor (90,0 kB)

 

Soutěže

Soutěže