Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  Kluby »  SK GORDIC Praha Kačerov, z. s.

SK GORDIC Praha Kačerov, z. s.

Číslo FAČR: 1040051
IČO: 45247412
sídlo klubu: Za Mlýnem 101
Praha 4
14701
telefony: 606 526 607 správce
faxy:
e-mail: %dzo-3ejVX~mV.jjbfkmb
68xk.~4WH-rx-bkeT-M
web: www.gordickacerov.estranky.cz
sekretář klubu: Peška František - sekretář
724 033 081
kontakt na sekretáře: Suchý vršek 2115/14
Praha 13
15800
Další informace Hrané soutěže
» Rozpis zápasů
» Muži
» A3A – I.B třída – skupina A
» A4C – II. třída – skupina C

» Starší žáci
» E3B – 55 SŽ-2/B

» Mladší žáci
» F2A – I. třída – skupina A
» F3C – 66 MŽ-2/C – skupina C

Informace o klubu

Společenský kvas doby, jdoucí ruku v ruce s politickoekonomickými zájmy, mají za následek rozhodnutí, že pozemky, na kterých stojí hřiště SK Meteor Kačerov má být zastavěno bez nároku na náhradu. Budovy a hřiště vybudované k potřebě sportu jsou sice naším majetkem, nikoliv však pozemky, na kterých stojí, ty jsou obecní. Nejprve to vypadá na absolutní zánik bez náhrady. Rozjíždějí se nekonečná a vzrušená jednání s vedením radnice Prahy 4. Složitá situace nám nedává naději uhájit naše sportoviště tam, kde celá desetiletí je. Jedinou možností je kompromis - a i ten je vybojován v nelehkých jednáních: docílit náhradou za staré nové sportoviště. Jednání se vlečou a sportovní činnost se nám pomalu ale jistě rozpadá pod rukama. Spousta do té doby nadšených funkcionářů, trenérů a aktivistů boj o nové hřiště vzdává, mnozí propadají malomyslnosti a přestávají věřit v úspěch. Zvláště poté, co na hřiště na Brumlovce vjede buldozer a všechna mužstva – žáky počínaje a muži konče máme rozesety v podnájmech po celé Praze (není bez zajímavosti, že  i v těchto pro rozvoj sportu nepříznivých podmínkách dvě naše mužstva vyhrají své soutěže).

Vše zlé je však, jak se ukáže později, k něčemu dobré. V SK Meteor Kačerov zůstanou nejvěrnější, nejpevnější a největší nadšenci: Koč, Paleček, Peška, Okenfussová, Mandát, z trenérů pak zejména Ševčík, Seidl, Matysík, Mlejnek, který se později stane správcem nového areálu. Nebylo to jednoduché období, ale díky kompromisům našim, ale i Městské části Praha 4 (na čele se starostou Hovorkou), a dalších  účastníků trojstranné smlouvy o vybudování náhradního sportoviště (pro největší serióznost jmenujme alespoň Multiprojekt, a.s. s pány Hejmou a Knoblochem), jsme se po dalších a dalších peripetiích dočkali nového, důstojného sportovního domova a podruhé ve své historii vlastně přečkali klinickou smrt.                  

V létě roku 2004 se tedy SK Meteor Kačerov a s ním i oddíl kopané stěhuje do nových prostor na hřišti v Braníku, kde nám byl, náhradou za hřiště na Brumlovce, investicí 27 milionů korun, vybudován nový areál s umělým povrchem třetí generace.

S novým zázemím přicházejí i noví sponzoři. Spojení jména našeho sportovního klubu, respektive fotbalového oddílu se jménem významné IT společnosti GORDIC, se ukazuje jako nanejvýš prospěšné. Současný název našeho fotbalového oddílu FK GORDIC PRAHA Kačerov je tak pouze logickým vyjádřením obapolně výhodného spojenectví.  

  K 31. prosinci 2005 měl náš sportovní klub celkem tři sportovní oddíly a to fotbalu, orientačního běhu a sportu pro všechny s celkem 422 členy, z toho 325 členů mládeže.        V  ročníku 2005/2006 pražských fotbalových soutěží máme přihlášeno družstvo mužů, staršího a mladšího dorostu, starších žáků a mini 10 a mini 8.

Dne 28. listopadu 2006 jsou na valné hromadě SK Meteor Kačerov jednomyslně odsouhlaseny  a Ministerstvem vnitra ČR potvrzeny změny stanov SK Meteor Kačerov z roku 1991.  

31. prosinci 2008 čítá členská základna celé tělovýchovné jednoty celkem 554 členů, z toho v oddíle kopané 217, z nichž je převážná většina v mládežnických kategoriích.

 

Výbor fotbalového oddílu v současné době pracuje ve složení:

 

JUDr. Zdeněk PALEČEK - předseda

František MANDÁT - místopředseda a hospodář

František PEŠKA - sekretář

Oskar KODL – sportovní manažer

Karel VEJVODA – člen výboru za  mládežnická mužstva

Ing. Ludmila OKENFUSSOVÁ – člen výboru

Karel MLEJNEK – správce areálu

 

V souvislosti se změnami členství ve Fotbalové asociaci ČR došlo dnem 21. února 2013 k výrazné změně v názvu oddílu. Dosavadní používaný název FK GORDIC PRAHA Kačerov byl zrušen a oddíl se vrátil k původnímu historickému názvu SK Meteor Kačerov. Zároveň bude používáno původní historické logo. Sponzorství firmy GORDIC je i nadále zachováno a bude v oficiálních tiskovinách oddílu i nadále jako generální sponzor SK a fotbalového oddílu uváděna.

 

Složení výboru SK Meteor Kačerov zůstává stejné.

 

Soutěže

Soutěže