Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  Kluby »  Sportovní klub Třeboradice

Sportovní klub Třeboradice

IČO: 628934252
sídlo klubu: Scheollerova  231
Praha 9 - Třeboradice
19600
telefony: 608033177
faxy:
e-mail: %dGBV0ejW_vmVYUS%dGBV0ejW_vmVW7r
5nAo1f~6LTFob.5eT-M
_krn9387VX~C1dh_XhEk-77_T-M
web: www.sktreboradice.cz
sekretář klubu: Junek Viktor
602 379 977
kontakt na sekretáře: Pod Fořtem 340/1
Praha 9 - Miškovice
19600
Další informace Hrané soutěže
» Rozpis zápasů
» Muži
» A1A – Pražská teplárenská – přebor mužů
» A3B – I.B třída – skupina B

» Mladší žáci
» F1A – Pražský přebor

» Starší přípravka
» G3H – 86 SPŘ (1HP)

» Mladší přípravka
» H3C – 91 MPŘ (1HP)
» H3F – 94 MPŘ (1HP)

Informace o klubu

Psal se rok l935. Pár nadšenců se rozhodlo založit v Třeboradicích sportovní klub. Od myšlenky nebylo daleko k činům, a tak se stal prvním předsedou nově vzniklého sportovního klubu Jaroslav Procházka. Pokladníkem pak Jaroslav Hulínský. A protože zde nebyly žádné prostory pro hru, místní farář Vendelín Englér jim uvolnil místo na zahradě fary. Jako tréninkový plácek to bylo dostačující. Na přátelská utkání jezdili na kolech do okolních vesnic. Nejčastěji do Hovorčovic, Měšic a Březiněvsi.

O pět let později přidělil sportovcům obecní úřad pozemek, kde si mohli vybudovat vlastní hřiště. Sekretářem klubu byl Jaroslav Frengl, kterému se podařilo vyjednat přátelská utkální i se vzdálenějšími mužstvy. A tak se začalo jezdit vlakem do Ondřejova nebo do Kralup nad Vltavou.

V tomto roce, v roce l940, se podařilo zakoupit v podniku Avia dřevěnou boudu, kterou si sportovci upravili na kabinu. Válečné období bylo těžké, a proto si hráči velice vážili pohoštění, kterého se jim dostávalo prostřednictvím pana Kotršála, místního hostinského. Byl to velký příznivec a mecenáš klubu. Na konci války se již fotbal hrával velmi zřídka. Příčinou byl odchod mládenců na vojnu. Část jich odešla i do pohraničí.

Po návratu z vojny se začal fotbal opět hrát. Přibylo i několik mladších hráčů. Na pokračování fotbalu měli největší zásluhu tito jmenovaní: L. Friš, V. Uher, K. Müller, Steklý a další. V této době si zvolili do čela klubu Josefa Krpejše, o pokladnu se staral velmi obětavý a pečlivý člověk Jan Širc.

Po rekonstrukci sálu místního hostince získal oddíl tělocvičné nářadí a mohlo se začít trénovat i zde. Největší zásluhu na pravidelných trénincích měli V. Bečvář, Zd. Tyrner a M. Polanecká.

Padesátá léta fotbalu příliš nepřála. Opravdové vzkříšení přinesl pak Zdeněk Tyrner ve spolupráci s předsedou klubu L. Frišem a předsedsedou MNV J. Dvořákem. Těmto třem se podařilo obnovit činnost klubu a přihlásit mužstvo na sekci v Karlíně. V tomto období mužstvo hrálo přátelská utkání za starší dresy, kopačky nebo štulpny.

Pohled na začátky sportovní činnosti v Třeboradicích jasně ukázal, jak nebylo snadné prosazovat i ty nejlepší úmysly. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se o zdar sportu v naší obci zasloužili.


kronikář klubu

Soutěže

Soutěže