Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  Kluby »  SK Hostivař

SK Hostivař

IČO: 61381756
sídlo klubu: Švehlova 1362/36
Praha 10 - Hostivař
10200
telefony: 271 751 282
271 751 282
faxy:
e-mail: t8vvdmwBKJ%jGK~_e5pJ
6hIk8%9l~7c-_%7eWbyhTj
ZmrBV056LTFob.5eT-M
web: www.skhostivar.cz
sekretář klubu: Kovář Petr
603 991 599
kontakt na sekretáře: Hornoměcholupská 948/74
Praha 10
10200
Další informace Hrané soutěže
» Rozpis zápasů
» Muži
» A2A – I.A třída – skupina A
» A4C – II. třída – skupina C

» Starší dorost
» C2A – I. třída

» Starší žáci
» E2A – I. třída – skupina A

» Mladší žáci
» F2B – I. třída – skupina B

» Starší přípravka
» G3J – 88 SPŘ (2HP) - 4. kolově

» Mladší přípravka
» H3D – 92 MPŘ (2HP)

Informace o klubu

 

Sportovní klub byl založen v roce 1919 pod názvem SK Hostivař, když pozemky na fotbalové hřiště věnoval statkář v Hostivaři a předseda agrární strany, politik Antonín Švehla, který byl též členem sportovního klubu. Veškeré výborové dění za první republiky se odehrávalo v restauraci „Na Kačabce“ ve staré Hostivaři. Po roce 1950 byl oddíl začleněn do TJ Hostivař, která v době své činnosti změnila několikrát název.
SK Hostivař užívá fotbalové hřiště v areálu Na Groši od r. 1974, kdy mu byl státem tento pozemek přidělen jako náhrada za původní hřiště v Hostivaři, které muselo být zrušeno z důvodu výstavby komunikačního systému na ul. Průmyslová. Původní hřiště bylo od roku založení v místě nadjezdu u nádraží Hostivař.
Fotbalový oddíl se v roce 1994 opět stal samostatným právním subjektem, nese název SK Hostivař a stal se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců. V roce 1996 se vyřešil i převod pozemků na právo trvalého užívání pro SK Hostivař, následně se podařilo vybudovat travnaté hřiště a celý areál je v současné době postupně rekonstruován. Úspěchy fotbalistů SK Hostivař se nejvíce vážou na léta 1946/47, 1947/48, kdy se hrála Středočeská divize a léta 1992/93, 1993/94 se hrál přebor Prahy. V průběhu let jsou nezanedbatelné i úspěchy mládeže SK Hostivař v pražské kopané a práce dobrovolných trenérů a dalších členů oddílu kteří se jí věnují zcela zdarma.
V dnešní době má SK Hostivař250 členů, z čehož je přibližně 150 členů mládež do 18 let .
Jak vyplývá ze složení členské základny, tvoří převážnou většinu členů klubu mládež a proto hlavním úkolem vedení oddílu je zabezpečit a zlepšit podmínky pro náš sport ve velmi těžké ekonomické situaci malých fotbalových oddílů.

V průběhu posledních 10 let jsme vybudovali nové travnaté hřiště, travnatou tréninkovou plochu obojí s umělým zavlažováním a nyní hřiště s UMT pro malou kopanou, která bude sloužit též k tréninkům všech našich družstev. Naším dalším úkolem je realizovat přestavbu zázemí pro naší činnost.

 

Soutěže

Soutěže