Facebook YouTube
PFS »  Soutěže »  Kluby »  AFK Záběhlice

AFK Záběhlice

IČO: 40614964
sídlo klubu: Karafiátová 2423/12
Praha 10 - Záběhlice
10600
telefony: 602 359 888
faxy:
e-mail: W~xJR09%7bpoQOQ90gGB__29g
web: www.afkzabehlice.cz
sekretář klubu: Samler Svatopluk
602 359 888
kontakt na sekretáře: Cyprichova 708/4
Praha 4
14900
Další informace Hrané soutěže
» Rozpis zápasů
» Muži
» A5B – III. třída – skupina B

Informace o klubu

Fotbalový klub AFK Záběhlice vznikl v roce 1920, čímž se řadí mezi nejstarší fotbalově činné pražské kluby. V počáteční době hrál na několika hřištích. V roce 1927 místní soukromý podnikatel pan Kýra, který se stal předsedou tohoto klubu, pronajal pozemky od Městské spořitelny pražské a spolu s ostatními členy provedl úpravy potřebné pro provozování kopané.

Postupně byly vybudovány kabiny, umývárna, sklad, WC. Další přístavby, jako klubovna, garáže a domek správce byly budovány postupně až do roku 1963 členy fotbalového klubu zdarma a svépomocí.

V 60. letech byl v rámci sjednocování socialistické tělovýchovy FK administrativně začleněn do TJ Zahradní město Záběhlice. Nadále však pokračoval ve své dosavadní úspěšné činnosti, bez zájmu TJ o jeho provoz, pouze pod jejím názvem. Veškeré řízení FK bylo na jeho vedení, včetně řízení a správy areálu.

V roce 1991 pak bylo možné, díky společenským změnám po roce 1989, přistoupit k osamostatnění fotbalového klubu pod obnoveným názvem AFK Záběhlice.

Od roku 1991 se tedy datuje novodobé pokračování v tradicích a ideálech fotbalového ducha zrozeného v roce 1920. O členskou základnu náš fotbalový klub nemá nouzi, neboť je znám svou dlouholetou kvalitní prací v oblasti mládežnických družstev i družstev dospělých. Největším dodavatelem členské základny je Praha 10. Pro sportovní činnost je našim členům k dispozici areál na Praze 10 v ulici U Záběhlického zámku 120, skládající se z jednoho fotbalového hřiště a zázemí.

Soutěže

Soutěže